Zorganizowanie szczytu ONZ w sprawie globalnej nie wymaga wielu starań. Podczas typowego szczytu ONZ ustala się, że coś jest problemem, i proponuje się międzynarodowe działania w celu jego rozwiązania. Odbyły się już szczyty ONZ poświęcone kobietom, ludności, środowisku, dzieciom, starzeniu się, Milenijnym Celom Rozwoju dotyczącym ograniczania ubóstwa i wielu innym tematom, które pasują do tego wzorca.

Wspólna odpowiedzialność za międzynarodowe działania mające na celu rozwiązanie kwestii szczytu oznacza, że żaden rząd krajowy nie będzie ponosić odpowiedzialności. Jedyną konsekwencją niewystarczającego postępu w zakresie rozwiązań sugerowanych przez szczyt ONZ jest zwykle kolejny szczyt ONZ. Autor książki wyznaje, że wielokrotnie kpił ze szczytów ONZ, jako że wszystkie polegały jedynie na rozmowach i braku jakikolwiek działań.

 

Cytat pochodzi z książki “Tyrania ekspertów” Williama Easterly’ego