Pakiet Antytechnokratyczny

125.00  110.00  brutto
-12%
  1. “Tyrania Ekspertów” autorstwa Williama Easterly 

Ta przełomowa książka radykalnie a sposób postrzegania globalnego ubóstwa. Easterly, autor bestsellera „The White Man’s Burden”, analizuje historię walki z ubóstwem, krytykując technokratyczne rozwiązania. Podkreśla znaczenie indywidualnej wolności i debaty na temat alternatywnych metod rozwiązywania problemów ubóstwa. Easterly argumentuje, że tylko model rozwoju oparty na poszanowaniu praw jednostki i ograniczeniu władzy państwowej może skutecznie zwalczać ubóstwo.

  1. “Dyskryminacja i Nierówności” autorstwa Thomasa Sowella 

Ta książka rzuca wyzwanie tradycyjnym poglądom na przyczyny ekonomicznych dysproporcji. Sowell, wybitny ekonomista i pracownik naukowy Hoover Institution, przedstawia nowatorską analizę, opartą na danych z całego świata. Demaskuje kontrproduktywne działania polityczne i błędne przekonania stojące za nierównościami. Bada złożoność dyskryminacji i jej koszty, oferując wgląd w wpływ tych czynników na różne instytucje gospodarcze.

Cena Pakietu Książek: 110 PLNKategoria:
Autor:Thomas SowellWilliam Easterly
  1. “Tyrania Ekspertów” autorstwa Williama Easterly 

Ta przełomowa książka radykalnie a sposób postrzegania globalnego ubóstwa. Easterly, autor bestsellera „The White Man’s Burden”, analizuje historię walki z ubóstwem, krytykując technokratyczne rozwiązania. Podkreśla znaczenie indywidualnej wolności i debaty na temat alternatywnych metod rozwiązywania problemów ubóstwa. Easterly argumentuje, że tylko model rozwoju oparty na poszanowaniu praw jednostki i ograniczeniu władzy państwowej może skutecznie zwalczać ubóstwo.

  1. “Dyskryminacja i Nierówności” autorstwa Thomasa Sowella 

Ta książka rzuca wyzwanie tradycyjnym poglądom na przyczyny ekonomicznych dysproporcji. Sowell, wybitny ekonomista i pracownik naukowy Hoover Institution, przedstawia nowatorską analizę, opartą na danych z całego świata. Demaskuje kontrproduktywne działania polityczne i błędne przekonania stojące za nierównościami. Bada złożoność dyskryminacji i jej koszty, oferując wgląd w wpływ tych czynników na różne instytucje gospodarcze.

Cena Pakietu Książek: 110 PLN125.00  110.00  brutto