Męczeństwo Kresów 1918-1956

19.00  brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 10 zł

Autor:Przemysław Żurawski vel. Grajewski

Męczeństwo Kresów 1918-1956

Książka poświęcona jest Kresom utraconym na rzecz Sowietów w 1921 r. i Kresom II RP oraz męczeństwa ich ludności w okresie 1918-1956. Opracowanie to nie powiela błędów innych badaczy Holocaustu wyodrębniających historię jednej grupy etnicznej ukazując ją bez kontekstu na tle tragedii ogólnej.  Martyrologia Kresów Rzeczypospolitej była tragedią mieszkańców: Czechów, Litwinów, Łotyszy, Tatarów, Ukraińców, Żydów czy Białorusinów.

Broszura ta ma charakter popularyzatorski. Dzieje sprzed 1918 r. zostały zaprezentowane tak, aby podkreślić ciągłość historyczną procesu ekspansji moskiewskiej niszczącej  dziedzictwo Rzeczypospolitej  co w ostateczności doprowadziło do jej depolonizacji.

19.00  brutto